Exposicions

Les exposicions generals, per a adults i/o públic familiar són adients per biblioteques, museus municipals, centres cívics i institucions similars que disposin de sales per aquests efectes. 

Les exposicions per a escoles és un producte exclusiu que pretén ampliar els coneixements de l’alumnat sobre qualsevol aspecte del temari tractat. Són de petit format i estan pensades per ser col·locades als passadissos, aules o sales d’actes, amb l’objectiu d'ensenyar part del temari d’una manera diferent, ampliar-lo, o tractar nous temes tot passant una estona divertida fora de la rutina de la classe. Les exposicions poden incorporar un dossier d’activitats a desenvolupar pel mateix professor o per un especialista d’Arqueonet.net. 

La durada de les exposicions podrà ser variable, segons la necessitat del centre receptor i la seva contractació està sotmesa a la disponibilitat del moment. En tot cas s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima d'un mes.

En tots els casos, les exposicions seran transportades i instal·lades per persones d'Arqueonet.net.

Consulteu el catàleg d'exposicions per conèixer més detalls de les exposicions que us oferim. Tingueu en compte que, apart de les que hi ha al catàleg, en podem produïr de noves per encàrreg.