Xerrades i cursos

Les xerrades versen sobre els temes indicats als catàlegs o sobre qualsevol altre tema proposat. Poden combinar diferents temàtiques i ser ampliades fins a tres consecutives; a partir de quatre prenen la categoria de cursos. L'objectiu de les xerrades és donar una idea general sobre la temàtica tractada.

Els cursos tenen un plantejament similar a les xerrades però amb un mínim de quatre sessions estructurades, la qual cosa permet aprofundir més pausadament en els conceptes de cada matèria.

Les xerrades i cursos que oferim des d'Arqueonet.net estan adaptades a totes les edats i, en el cas de les xerrades infantils i juvenils, a tots els nivells curriculars.

La temàtica tant de les xerrades com dels cursos versa sobre diferents temes:

  • Egipte
  • Pròxim Orient
  • El Passat
  • Altres Cultures
  • La Història a través de la Música

Per a més informació, consulteu els catàlegs d'activitats d'adults i infantils i juvenils.